pi±tek, 07 stycznia 2011
Maria i Jerzy Kopczyńscy
Jeste¶my małżeństwem ludowych artystów mieszkaj±cych w Zdziarze Wielkim na Mazowszu.

Od kilkunastu lat zajmujemy się tworzeniem ludowych rzeĽb. Głównie fantazyjnych, wielokolorowych ptaków ale też aniołów, diabłów, ¶więtych. Prowadzimy również pokazowe lekcje oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwi±zane ze sztuk± i tradycj± ludow±.

Nasze rzeĽby znajduj± się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granic±. Stanowi± również element kolekcji muzealnych.


Na tym blogu prezentujemy nasze prace podzielone na kilka kategorii:

 Anioły i rzeĽby sakralne

 Diabły

 Ptaki

 Warsztaty i lekcje pokazowe

 Różne
Jak do nas dojechać18:50, rzezbydrewniane , O NAS
Link Dodaj komentarz »